My Family

Gia đình Vinh Thảo

Bố Vinh, Mẹ Thảo, Anh Nam, Em Ngân

Gia đình là gì? Đó là tình mến sợ cha, tình yêu mến mẹ, kính trọng thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ, bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hy sinh của cha mẹ...

Album ảnh mới