28 Tháng Chín, 2019

eBook cho các bố các, mẹ có con từ 1 – 3 tuổi

Một số đầu sách cho các bố, các mẹ có con từ 1 đến 3 tuổi. Các đều ở dạng PDF nên dễ đọc trên mội thiết bị.
Link tải: https://1drv.ms/u/s!AphdQUNfOxDMgcg0wQGLT01SPeLfew?e=YY460g

 1. Ăn Dặm Kiểu Nhật
 2. Ăn Dặm Không Nước Mắt
 3. Con Là Khách Quý
 4. Con Nghĩ Đi Mẹ Không Biết
 5. Cha Mẹ Nhật Dạy Con Tự Lập
 6. Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn
 7. Dạy Con Kiểu Nhật – Giai đoạn 0 tuổi
 8. Dạy Con Kiểu Nhật – Giai đoạn 1 tuổi
 9. Dạy Con Kiểu Nhật – Giai đoạn 2 tuổi
 10. Để Con Được Ốm
 11. Mỗi Ngày Một Trò Chơi
 12. Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến
 13. Phương Pháp Ăn Dặm – Bé Chỉ Huy